Bibliotheekouders

Onze bibliotheek wordt door ouders bemand.

Wat is de bedoeling?

Er komen kleine groepjes kinderen naar de bibliotheek. De boeken die ze meenemen moeten ze inleveren in de inleverbak. Die boeken moeten vervolgens van hun pasje af worden gehaald. Dit doe je d.m.v. de scanner. Kinderen die geen boeken inleveren mogen ook geen nieuwe boeken meenemen.

Sommige kinderen hebben hulp nodig bij het uitzoeken van een geschikt boek. De kinderen mogen per keer maximaal 2 boeken en een stripboek meenemen. De boeken die de kinderen meenemen moeten op hun eigen pasje. De pasjes staan bij de scanner.

Het is de bedoeling dat de bibliotheekouder van die middag de boeken weer op de juiste plaats terugzet. De looproute van de bibliotheek gaat van makkelijk naar moeilijk.

De bibliotheek is op dinsdagmiddag open voor alle groepen.

Het leesniveau is per kind verschillend. De meeste kinderen weten zelf wel op welk niveau ze lezen.

Op school stellen we het leesniveau per leerling vast door middel van de Cito toets Technisch lezen. Er zijn twaalf AVI-niveaus die zijn gekoppeld aan de leerjaren op de basisschool. Per leerjaar zijn er twee niveaus: een niveau halverwege het leerjaar (M voor Medio) en een niveau aan het einde van het leerjaar (E voor Einde). Bijvoorbeeld: AVI-M3 staat voor het technisch leesniveau van de gemiddelde leerling halverwege (medio) groep 3. AVI-E7 staat voor het technisch leesniveau van de gemiddelde leerling aan het einde van groep 7. Twee niveaus hebben een afwijkende naam: AVI-Start (AVI-S) en AVI-Plus (AVI-P). AVI-Start gaat vooraf aan AVI-M3 en is voor beginnende lezers. AVI-Plus volgt op AVI-E7 en geeft aan dat het leesniveau van een kind boven het gemiddelde niveau van de leerlingen aan het einde van groep 7 ligt.

In onze schoolbibliotheek zijn de volgende boekjes te vinden:

Kleuterboekjes (AK)

Voor de kleuters zijn er handzame kleine boekjes die ze zelf kunnen ‘lezen’. De boekjes zijn ook heel geschikt om samen te bekijken en voor te lezen.

Eerste leesboekjes

De boekjes die kinderen in groep 3 en 4 lezen, zijn volgens een vast patroon opgebouwd. De letters zijn groot, de woorden kort en elke zin begint op een nieuwe regel. De tekeningen zijn heel belangrijk in de eerste leesboekjes. Ze ondersteunen de tekst en zorgen ervoor dat de boekjes er aantrekkelijk uitzien. Hoe moeilijk een tekst is, hangt onder andere af van de lengte van de woorden en de lengte van de zinnen. De eerste leesboekjes hebben daarom een niveau-aanduiding:

Start: gemiddelde leesniveau start groep 3 – M3: gemiddelde leesniveau midden groep 3 – E3: gemiddelde leesniveau eind groep 3 – M4: gemiddelde leesniveau midden groep 4 – E4: gemiddelde leesniveau eind groep 4. Op het rug-etiket staat een letter E (van Eerste leesboekje) met daaronder het niveau.

En daarna, vanaf eind groep 4 stappen de kinderen over op de A-boeken, de leesboeken voor kinderen tot 9 jaar. Daarna gaan ze geleidelijk over naar de B-boeken voor kinderen van 9 tot ongeveer 12 jaar, de hoogste drie klassen van de basisschool. Voor kinderen vanaf 12 jaar zijn er de C-boeken.

Leesboeken naar leeftijd

 • AP prentenboekjes tot 4 jaar
 • AK kleuterboekjes 4 tot 7 jaar
 • E eerste leesboekjes
 • S start, begin groep 3
 • M3 midden groep 3
 • E3 eind groep 3
 • M4 midden groep 4
 • E4 eind groep 4
 • A tot 9 jaar
 • B 9 tot 12 jaar
 • C vanaf 12 jaar
 • D vanaf 15 jaar

Informatieve boeken naar leeftijd

 • AJ 4 tot 9 jaar
 • J vanaf 9 jaar