Visie, missie & identiteit

Onze missie:

‘Met de Höchte op de hoogte’.

Kernwoorden:

 • Hoge verwachtingen
 • Openheid
 • Communiceren
 • Hart
 • Taakgerichtheid
 • Eenheid

Vanuit onze kernwaarden werken wij aan de volgende doelen:

 • Wij willen dat ieder kind zich naar eigen mogelijkheden ten volle kan ontwikkelen.
 • Wij willen onze leerlingen een stimulerende leeromgeving bieden.
 • Wij willen dat onze leerlingen zich in die omgeving ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen, die met een positief zelfbeeld de wereld van morgen tegemoet treden.
 • Wij willen een veilig, ondersteunend en stimulerend schoolklimaat waarin we de saamhorigheid tussen leerkrachten en leerlingen kunnen bevorderen en waarin we de individuele ontwikkeling van kinderen en leerkrachten stimuleren.
 • Wij vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk en zien ouders als partner.

PARELS van onze school:

 • Fijn pedagogisch klimaat waarin zorg voor leerlingen centraal staat en sterk naar voren komt.
 • Professioneel, kritisch en zeer betrokken team dat samen sterk staat in groei en zich samen verantwoordelijk voelt voor de school, haar leerlingen en ouders.

Identiteit

In de statuten van de stichting staat vermeld dat wij christelijk én algemeen bijzonder primair onderwijs bieden in onze regio. Daarbij nemen we de Bijbel als uitgangspunt, inspiratiebron en oriëntatiepunt voor ons werk van alle dag. Iedereen, met of zonder christelijke achtergrond, is welkom bij ons op school! Wij gaan er vanuit dat ouders die kiezen voor onze school instemmen met onze christelijke kernwaarden en die respecteren.

Onze christelijke identiteit is terug te zien in het dagelijks handelen binnen ons gegeven onderwijs. Dit geven wij vorm vanuit onze christelijke levenshouding, vertrouwen, normen en waarden en de omgang met elkaar. Wij willen onze leerlingen helpen om op perspectiefvolle wijze naar zichzelf, naar anderen, naar God en de wereld te kijken. In de dagelijkse praktijk is onze christelijke identiteit onder andere zichtbaar in de dagelijkse dagopeningen met gebed, verhalen uit de bijbel, gesprekken, het zingen van christelijke liederen en het vieren van christelijke feesten zoals kerst- en paasvieringen.

Ouders houden wij op de hoogte van onze levensbeschouwelijke vorming door in de nieuwsbrieven de levensbeschouwelijke thema’s van onze godsdienstmethode te beschrijven.

Onze visie op leren:

Voor onze visie op leren hebben we ons laten leiden door het visiemodel met de volgende 4 deelgebieden: visie op leren – visie op leren organiseren – visie op professionaliteit en visie op veranderen.

Wij hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen. Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs biedt eerlijke kansen aan alle leerlingen ongeacht achtergrond. Leerlingen lijken meer op elkaar dan dat ze verschillen in de manier waarop ze leren. Wat leerlingen weten en hoe snel ze leren is afhankelijk van hun voorkennis. Wij vinden het daarom belangrijk om binnen ons onderwijs de tijd te nemen om de voorkennis van alle leerlingen te activeren. Doordat we ons richten op het leren van de hele groep met behulp van didactische en pedagogische strategieën leren leerlingen effectief en ontstaat er meer ruimte voor de leraar om les te geven. Wij maken gebruik van bewezen effectieve didactische strategieën volgens het expliciete directe instructiemodel. Onze lesinhouden zijn altijd gekoppeld aan leerdoelen zodat er doelgericht wordt lesgegeven. Om ruimte te creëren voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs vinden wij het belangrijk om onze veilige en vertrouwde leer- en leefomgeving binnen de school te borgen en uit te bouwen. Professionaliteit, betrokkenheid en tevredenheid vanuit het team zien wij als voorwaarden om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden. Wij investeren veel in de professionalisering van het team door middel van teamscholingen. Professioneel, kritisch dialoog kenmerkt onze schoolcultuur.