Verlof aanvragen

Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u bij de schooldirectie een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit kan slechts 1 keer per schooljaar en voor een periode van maximaal 10 schooldagen.

Bijzonder verlof kan aangevraagd worden door het formulier ‘Aanvraag extra verlof’ in te vullen.